Uluslararası Ticaret Fuarlarının Önemi ve Ekonomik Katkıları

Uluslararası ticaretin en önemli parçası olan ticaret fuarları tüm sektörlerin önde gelen firmaları ve girişimcileri için bir buluşma noktası sağlarken aynı zamanda yeni kontaklar, projeler, işbirlikleri ve bilginin paylaşılması ve yayılması için ortak bir platform oluşturur.

Uluslararası Ticaret Fuarlarına Katılmak Ne Gibi Faydalar Sağlar?

Ticaret Fuarları çok yönlü etkinlikler olup, pazarlama araçlarının en kapsamlı özelliklerini halihazırda içermektedir. Yeni ürün, teknoloji ve hizmetlerin sunulmasını, müşteri ilişkilerinin kurulmasını ve geliştirilmesini sağlarlar. Firmaların görünürlüğünü artırır, rakiplerle kıyaslama yapma imkanı sunup aynı zamanda çalışanların motivasyonunu yükseltirler. Müşteriyle direkt teması ve duygusal bağ kurmayı sağlayan fuarlar, lokal ve global anlamda yeni bağlantılar bulmak için en ideal ortamı sunarlar.

“Her şey bir yana, ticaret fuarları firmalar ve satın almacılar arasında kişisel diyaloğu sağlayıp duygusal bir bağ kurulmasına yardımcı olur” (Kresse, H.; von Weizsäcker, Robert K.; Penzkofer, H., 2005)

Fuarlar kendi firmanız hakkındaki farkındalığınızı artırırken, rekabet koşullarını analiz etmenizi sağlar. Yeni pazarlarda yeni ürünlerin etkisini ölçebileceğiniz, adeta bir pazar araştırma aracı olarak da düşünülebilir. Özellikle yeni pazarlara girmek isteyen genç firmalar fuarlar sayesinde buradaki rekabet, ürün grubu ve konumlandırma hakkında detaylı bilgi sahibi olabilir.

Zamanı ve yeri belli olan fuarlar yeni trendlerin ve inovasyonların ilk duyurulduğu yer olmaktadır.  Bir çok firma, yeni ürün ve hizmetlerini belirli fuarlarda duyurmak üzere uzun vadeli planlamasını yapar.  Fuarlardaki yüksek medya ilgisi hem ürün ve hizmet lansmanı yapan köklü firmalar hem de yeni kurulmuş olup adını duyurmak isteyen firmalar için çok önemli fırsatlar sunar.

Özetlemek gerekirse her ne kadar fuarların asıl işlevi alıcı ile satıcıyı bir araya getirmek olsa da, firma bilinirliğini artırmak, yeni ürünleri görmek, rakipleri incelemek, pazar analizi yapmak, sektörün gittiği yönü anlamak, yeni bağlantılar oluşturmak, müşteri ile birebir temas ederek duygusal bağ kurmak, çalışanların motivasyonunu yükseltmek, yeni ürün ve hizmetleri duyurmak gibi pek çok imkanı aynı anda sunabilen son derece değerli ve eşsiz platformlardır.    

Fuarcılık Endüstrisinin Ekonomiye Katkıları Nelerdir?

Makroekonomik açıdan bakıldığında ticaret fuarlarının yapıldıkları şehir, bölge yada ülkeye direkt ve dolaylı harcamalar, üretim, istihdam ve vergi gelirleri açısından çok büyük ekonomik katkıları vardır.

  • Fuarcılığın küresel ekonomik büyüklüğünü belirlemek için UFI (Global Fuarcılık Endüstrisi Derneği) ile Oxford Economics’in birlikte hayata gerçidikleri araştırma kapsamında global fuar ekonomisi için bir model hazırlanmıştır. Bu araştırma raporu, direkt ve dolaylı harcamalar ile birlikte yaratılan iş hacmi açısından küresel fuarcılık sektörünün kapsamını ve fuarların toplam ekonomiye olan etkilerini ortaya çıkartmıştır.
  • Rapora göre her yıl dünya üzerinde 180’den fazla ülkede 32.000’den fazla fuar düzenlenmekte olup, bu fuarları 300 milyondan fazla kişi ziyaret ederken, 5 milyona yakın işletme katılımcı olarak yer almaktadır. 
  • Ekonomiye olan katkıya bakıldığında direkt harcamaların (Katılım ücreti, fuar bileti, fuarla ilgili harcamalar v.s.) toplamı 137 milyar doları bulmaktadır. Fuarlar direkt harcamalardan 81 milyar dolar GDP (Gayrisafi yurt içi hasıla) oluşturup, 1.3 milyon kişiye iş imkanı yaratır. 
  • İşin bir de dolaylı ekonomik yanı bulunmaktadır. Fuarlar için yapılan seyahat, konaklama, transfer, yeme içme, ulaşım gibi diğer harcamalarla birlikte toplam ekonomik değer çok daha yüksek rakamlara ulaşır.
  • Dolaylı harcamalarla birlikte toplam harcamalar 325 Milyar Dolara, oluşan GDP 197.5 milyar dolara ve yaratılan iş imkanları 3.2 milyon kişiye çıkmaktadır. 
  • 197.5 Milyar dolarlık GDP, Sri Lanka, Macaristan, Ekvator gibi pek çok ülkenin ekonomisinden daha büyük olup, fuarcılığı dünyanın 56. en büyük ekonomisi haline getirmiştir.
  • Global ölçekte bu inanılmaz rakamları oluşturan ticaret fuarlarına bireysel ölçekte bakıldığında da bir şehir hatta ülke için ne kadar önemli oldukları görülmektedir. Dünyanın önde gelen teknoloji etkinliklerinden MWC Barcelona’nın yarattığı ekonomik hacim pandemi öncesi 2019 yılında 1 milyar dolara ulaşmıştır. Bu rakamın 473 milyon dolarlık kısmı ise dolaylı harcamalardan oluşmaktadır.
  • Tüm bu bilgiler ışığında, fuarların ekonomilere olan katkıları ve ilgili sektörlere sağladıkları sayısız faydalar bu sektörün endüstri ve kalkınmada ne derece kritik bir yeri olduğunu gözler önüne sermektedir.