Bulut, AI, IoT ve Derin Teknoloji Sağlığınızın Yönetilme Şeklini Ne Kadar Değiştiriyor?

Sağlık hizmetleri, size daha kişiselleştirilmiş, kesin ve etkili bakıma erişmenizi sağlayacak büyük bir yeniden tasarımın eşiğinde. Yıllardır, artan yaşlanan nüfus ve kronik hastalıklardaki çoğalma, sağlık hizmeti sunumunu yeniden düşünmek için acil bir ihtiyaç yaratmıştır. Yeni dijital teknolojiler, artan baskıyı azaltmak ve sağlık sistemlerinin dönüştürülmesine yardımcı olmak için çözümler sunarken, bu teknolojilerin yaygın olarak benimsenmesi genellikle yavaş olmuştur. Sokağa çıkma kısıtlamaları getirildikçe, mesajlaşma uygulaması veya görüntülü arama yoluyla genel pratisyeninize veya tıp uzmanınıza danışmaya başlama şansınız var. COVID-19’dan önce insanlar, bu tür hizmetlerin yaygın olarak kabul edilmesinin on yıl alacağını söylemekteydi. Görünüşe göre pandemi bir gecede bunu değiştirdi ve bakıma erişmenin yeni yollarını ne kadar çabuk benimseyebileceğimizi ve mevcut teknolojilerden daha fazla değer elde edebileceğimizi vurguladı.

Sağlık hizmeti sağlayıcıları ve sağlık hizmetleri, pandemi tarafından yoğunlaşan bir aciliyetle temelden yeniden tasarlamaya çalışırken, diğer dijital teknolojilerin potansiyeline bakmak, hızla gelişen bakım geleceğine bir bakış sunuyor.

IoT (Nesnelerin İnterneti): Daha İyi Bakım İçin Hastaları Birbirine Bağlamak

İnternet üzerinden diğer cihazlara bağlanan ve diğer cihazlarla veri alışverişi yapan Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazları, sağlık hizmeti sunmanın yepyeni bir boyutunu müjdeleme ve tıpkı internetin halihazırda olduğu gibi sağlığı ve zindeliği yönetme şeklini değiştirme potansiyeline sahiptir. Hayatın diğer birçok bölümünü de değiştirmiştir.

İlginizi çekebilir: Telekom Sektöründe IoT Teknolojisinin Kattığı 9 Değer

Yakın gelecekte, fitness takip cihazları, giyilebilir sensörler ve diğer izleme cihazları gibi bağlı cihazların ağları sorunsuz bir şekilde birbirine bağlanacak, veri toplayacak ve yorumlayacaktır. Pek çok kişi, kalp atış hızları ve günlük aktiviteleri gibi kişisel sağlık bilgilerinin bazı yönlerini zaten takip ediyor ancak yakın zamanda sınırlı eyleme dönüştürülebilir iç görüler de alabilecektir. Cihazlar birbirine daha bağlı hale geldikçe ve iç görüler zenginleştikçe, sağlığı ve esnekliği daha iyi yönetmek için güç veren bilgilere erişmek mümkün olacaktır. Aynı zamanda, kronik bir durum varsa, durumu günlük ortamda yönetmeye yardımcı olan izleme cihazlarına giderek daha fazla bağlanılabilecek. Kişiselleştirilmiş geri bildirim ve koçluğa erişim olacak ve profesyonel bakıcılarla yakın temas halinde kalınabilecek.

Bu tür bağlantılı teknolojilerle donatılmış hastaneler, potansiyel sorunları erken tespit etmek ve bunlara daha hızlı müdahale etmek için kritik durumdaki hastaları uzaktan, gerçek zamanlı olarak giderek daha fazla izleyecek. Bu tür örnekler, hastane duvarlarının ötesinde bakım için genişleyen bir role sahip bir geleceğe işaret etmektedir.

Burada amaç gerçek zamanlı karar desteği ve daha kişiselleştirilmiş, kesin ve etkili bakıma erişim sağlamak için sağlık çözümlerinin giderek daha fazla birbirine bağlı hale gelmesidir. IoT cihazları tarafından yakalanan veriler kritik bir rol oynayacaktır. IoT cihazlarının sayısı ve kullanımı artmaya devam ettikçe, bu cihazlar tarafından üretilen veri miktarı da artmaktadır. Bu, ilgili ve eyleme geçirilebilir iç görüler oluşturmak için yapay zeka (AI) ve büyük veri analitiği için yakıt sağlamaktadır.

Yapay Zeka: Kişiselleştirilmiş ve Proaktif Bakım Sağlama

Bugünün sağlık teknolojisi tarafından yakalanan klinik veri miktarı, tıbbi ekiplerin değerlendirmesi için zaten oldukça fazladır. Buna ek olarak, sağlık hizmeti sağlayıcıları, karmaşık, parçalı ve yapılandırılmamış olduğu için genellikle bunu anlamlı bir şekilde kullanamazlar.

AI (yapay zeka) zaten herkesin parmağının ucunda olan ve hızla gelişen başka bir teknolojidir ve bu konuda rahatlıkla yardımcı olabilir. Bir yapay zeka motoru, verileri insan beyninden milyarlarca kat daha hızlı yorumlayabilmektedir. Ve kötüleşen bir hasta gibi ince olayları tanımlayabilmektedir. Yapay zeka, özellikle kanser için tedaviyi daha kesin ve kişisel hale getirmenin anahtarı olacaktır. Kanser, hücrelerin DNA’sındaki mutasyonlardan kaynaklandığından, kanser hastası ve tümörünün her ikisinin de benzersiz bir genetik kodu vardır. Milyonlarca kanser hastasının genetik profillerini taramak için yapay zekayı kullanmak, en etkili tedavilere ve klinik deneylere karar vermede kritik öneme sahip olacaktır. Bu gelişmeler, dijital teknolojilerin, bakım ekiplerinin mümkün olan en iyi bakımı sunmalarına yardımcı olmada giderek daha kritik bir rol oynayacağını göstermektedir. Yakın gelecekte yapay zeka, yoğun bakım ünitesi (YBÜ) hastalarındaki bozulmaları tespit etmek için hasta monitörlerinden gelen gerçek zamanlı verileri analiz etmek için giderek artan bir şekilde kullanılacak ve olası sorunları erkenden tespit etmeye ve hemen harekete geçmeye yardımcı olacaktır. İnme hastalarında, beyin BT taramalarında dakika hesabı yaparak pıhtılarını otomatik olarak tespit edebilir. Ayrıca, detaylı bir örnek vermek gerekirse radyoloji departmanlarında iş akışı verimliliğini artırmaya ve tanısal güveni artırmaya şimdiden yardımcı olmaktadır. Radyologları acil müdahaleye ihtiyaç duyan hastalar konusunda uyarmak için taramaları ön okuma ve öncelik sırasına alma gibi özellikleri de mevcuttur.

Her Adımda Bulut Özellikli Bakım

Yapay zeka, Nesnelerin İnterneti, sanal bakım ve diğer dijital teknolojilerin bir araya gelerek insanları hayatın her aşamasında takip eden son derece kişiselleştirilmiş proaktif bakım yaratacağı bir sağlık dönüşümünün başlangıcındayız. Bu, sağlıklı yaşam ve hastalıkların önlenmesinden teşhis, tedavi ve evde bakıma kadar uçtan uca bakım sürecini kapsayacaktır. Dünün herkese uyan tek beden çözümlerinin aksine, sağlıklı yaşam tarzı desteği kişiselleştirilecek, önleme hedefli, teşhis daha kesin, tedavi kişiselleştirilmiş ve öngörücü ve evde bakım proaktif olacağı öngörülmektedir. Bu daha geniş, daha bütünsel ekosistemlerde, hem kişi hem de bakım sağlayıcıları, bilinçli karar verme için gereken tüm gerekli geçmiş, şimdiki ve tahmine dayalı verilere ve ayrıca zamanında ve etkili tedaviyi uygulamak için araçlara erişebilecek. Buluta geçişin iki kat faydası vardır. Hem sağlık çalışanları hem de hastalar için avantajlı olduğu kanıtlanmıştır. İş tarafında, Bulut bilişimin, sağlayıcıların yüksek kaliteli, kişiselleştirilmiş bakım sunmasına olanak tanırken, operasyonel giderleri azaltmada yararlı olduğu kanıtlanmıştır. Anında hizmet sunumuna alışan hastalar, sağlık sektöründen de aynı hızla yararlanmaktadır. Bulut ayrıca, hastaların kendi sağlık hizmetleri verilerine erişmelerini sağlayarak, hastaların kendi sağlık planlarıyla etkileşimini artırır ve böylece hasta sonuçlarının iyileşmesini sağlar. Bulut bilişimin sağlık hizmetleriyle birleşimi, teletıp, hastaneye yatış sonrası bakım planları ve sanal ilaç uyumu gibi sağlıkla ilgili bir dizi işlevi iyileştirme potansiyeline sahiptir.

İlginizi çekebilir: Yeni Başlayanlar İçin 5 Maddede Bulut Teknolojileri

Derin teknoloji içerisinde sağlık verilerinin demokratikleştirilmesi ve uzaktan erişilebilirliği, hastaları olduğu kadar sağlayıcıları da serbest bırakır ve sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlayan konum engellerini ortadan kaldırır. Sağlık hizmetinin daha kişisel, kesin ve etkili hale gelmesinin nedeni budur. Çünkü ihtiyaç duyulan bakımı, ihtiyaç olan yerde ve zamanda almak mümkün kılınacaktır. Verilere uzaktan erişilebilirlik, muhtemelen verilerin bulutta depolanmasının sunduğu en büyük avantajlardır. Ayrıca telesağlık yoluyla sağlık hizmetlerine erişimi artırır. Teletıp uygulamaları, hasta deneyimini geliştirirken sağlık hizmeti sunumuna kolaylık unsuru eklemektedir. Telesağlık sistemleri ve uygulamaları, sağlık verilerinin kolay paylaşılmasına olanak tanır, erişilebilirliği artırır ve hastalara koruyucu, tedavi ve iyileşme aşamasında sağlık sigortası sağlar. Bulut bilişimin sağlık sektöründe daha kat etmesi gereken uzun bir yol vardır. Büyük veri analitiği, yapay zeka (AI) ve nesnelerin interneti (IoT) gibi hızla gelişen teknolojilerle birleşimi, verimliliği artırmakta ve sağlık hizmeti sunumunu düzene sokmak için birden fazla yol açmaktadır. Derin teknoloji kullanımı kaynak kullanılabilirliğini ve maliyetleri düşürürken birlikte çalışabilirliği artırmaktadır. Bu açıdan bakıldığında her türlü fayda sağlayan bir gelişme olarak gözükmektedir.