Akıllı Şehirlerin Hedeflediği 5 Sorun ve Çözüm

Dünyanın her yerindeki akıllı şehir programları, BT’yi (bilgi teknolojileri) atık yönetiminden akıllı şebekelere kadar internet bağlantılı cihazlarla birleştirerek belediye yönetimini geliştirmektedir. En yaygın akıllı şehir projeleri arasında akıllı aydınlatma, akıllı ulaşım sistemleri ve elektrik ve su için akıllı şebeke ölçümleri yer alır. Bu teknolojiler ve entegrasyonlar, verilerin sensör merkezli toplanmasına ve analizine dayanır. Belediyelerin karşılaştığı giderek artan zorluklara uygun maliyetli ve yenilikçi çözümler sunarlar. Bununla birlikte, akıllı şehir projelerinin sayısız faydasına rağmen, benzersiz şehir gereksinimleri ve dağıtım kavramlarının farklı yorumları nedeniyle dağıtım söz konusu olduğunda birçok zorluk devam etmektedir. Bu varyasyonlar aşağıdaki boyutlara ayrılabilir:

Kapsam ve Kapasite İle İlgili Teknolojik Zorluklar

Şehir nüfusu arttıkça ve kentsel yayılma çoğaldıkça, ekonomik ve sosyal ilerlemeyle ilgili sorunlar genellikle büyütülür. Bu zorluklar yalnızca bir şehrin yaşam kalitesini etkilemekle kalmaz, aynı zamanda geleneksel altyapı üzerinde ek stres yaratarak enerji verimliliği kemer sıkma ve kaynak koruma ihtiyacını artırır. Akıllı şehir teknolojisi, şehir yönetimlerine gelecekte bu sorunlara dayanmalarına ve üstesinden gelmelerine yardımcı olan geniş bir altyapı tamponu sağlayabilir. Teknoloji yeniliği, her akıllı şehir projesinin olanaklarını ve verimliliğini artıran kolaylaştırıcıdır. Her yeni teknoloji, beraberinde muazzam bir yeni olanaklar havuzu getiriyor. Her şehrin kendi kültürü, altyapısı ve finansman politikaları olduğundan, teknolojinin benimsenmesi çeşitli şekillerde değişebilir. Ancak bu, başarı için bir plan olarak hareket etmek için kanıtlanmış diğer akıllı şehir projelerine güvenmenin her zaman mümkün olmadığı anlamına gelir. Tüm projelerde bir sabit, veri trafiğidir. Projeleri kopyalamak zor olsa da, tam ölçekli dağıtımlara kıyasla çeşitli şehir pilot projeleri arasında veri toplama ve trafik farklılıkları büyük farklılıklar gösterir. IHS Markit tarafından Las Vegas’ta nesnelerin interneti (IoT) teknolojilerinin yakın tarihli bir RootMetrics testinde, tam ölçekli bir aşamada bile, ağ önemli sorunlar sergiledi. Aslında, bazı IoT ağları, en basit akıllı şehir uygulamalarını bile desteklemek için yeterli kapsama alanı sağlayamamıştır.

İlgili içerik: Yol Gösteren Akıllı Şehir Çözümleri

1- Dijital Güvenlik

Dijital güvenlik, şehirlerin akıllı şehir projelerini uygulamaya çalıştıklarında karşılaştıkları bir diğer tehdittir. Kişisel veriler buluta yüklendikçe, genellikle dijital cihazlarla paylaşılır ve bu da bilgiyi birden çok kullanıcı arasında paylaşır. Bu nedenle, bu bilgilerin istenmeyen kullanımlardan korunması hayati önem taşımaktadır. Uygun dijital güvenlik önlemlerinin uygulanması vatandaşların, hükümetlerin, araştırma ortaklarının, üniversitelerin ve dijital altyapının özel ve özel bilgilerini korur.

İlginizi çekebilir: Siber Güvenlik Hakkında Bilinmesi Gereken 7 Şey

2- Mevzuat ve Politikalar

Yasa koyucuların karşılaştığı önemli zorluklar arasında paydaşları düzenlemek için uygulanabilir politikalar bulmak, ekonomik kalkınmayı serbest bırakmak, şehir nüfusu için faydaları sürdürmek ve araştırma ve geliştirme yatırımlarında büyümeye izin vermek yer alıyor. Katılımcıların kişisel verilerini paylaşmalarını sağlamak ve takasları dengelemek de birçok politika yapıcı için zorlu bir iştir. Bir yandan vatandaşlar kişisel verilerinin mahremiyeti konusunda endişe duymaktadır. Akıllı sokak lambalarına çeşitli IoT sensörlerinin ve kameralarının yerleştirilmesi, şehir yönetimleri tarafından sürekli olarak izlendiklerini hissettirebilir. Öte yandan, proje ortakları tarafından toplanan veriler, yatırım maliyetini dengeleyen ve iş operasyonlarının sürdürülmesine yardımcı olan gelir sağlayan dinamik bir fiyatlandırma modeline yol açabilen akıllı projelerin temel unsurudur. Bu gizlilik zorluklarına ek olarak, bir projeye başlamak için finansman sağlamak ve projeyi zaman içinde sürdürmek için yeterli kaynakların olmasını sağlamak akıllı şehirler için en zorlu zorluklar olmaya devam ediyor. Kamu-özel ortaklıkları, bu finansal zorlukları yönetmek için kullanılan en popüler yatırım türlerinden biridir.

3- Birlikte Çalışabilirlik

Akıllı şehir projeleri, doğası gereği karmaşıktır. Pek çok topluluk, genellikle sürdürülebilirlik hedeflerinden, ortaya çıkan dijital teknolojilerden veya diğer bütçesel veya politik nedenlerden ilham alan akıllı girişimler başlatmıştır. Ancak, tipik olarak çeşitli paydaşlar dahil olduğundan ve her proje birkaç tur karar verme, onay ve satın alma süreçlerine girmektedir. Bu sebeple fiili uygulama beklenenden daha fazla zaman ve çaba gerektirebilir. Akıllı şehirler bu nedenle bir yolculuktur ancak bugün alınan kararların bir şehrin gelecekte neler başarabileceğini etkileyebileceğini bilmek önemlidir. Özellikle, hangi teknolojilerin kullanılacağını ve hangi satıcılarla çalışılacağını seçerken, şehir yöneticileri topluluklarının geleceğinin nasıl görüneceğine dair bir rota çizmektedirler. Kimse özel ya da tek bir ağa bağlanabilen bir bilgisayar veya telefon satın almaz. Şehirlerin de sokak ışıklarını yönetmek için bir sistem, park tesisleri ve hareketlilik için ayrı bir altyapı, video gözetimi için başka bir sistem, halka açık Wi-Fi için başka bir sistem uygulaması gerekmektedir. Şehirler açık bir yaklaşımı desteklerse, uygulamalar sorunsuz bir şekilde entegre bir şekilde birlikte çalışabilir ve kolektif güçlerini artırabilir. Veriler, kentsel altyapının herhangi bir seviyesinde sorunsuz bir şekilde değiş tokuş edilebilir ve ilişkilendirilebilir.

4- Enerji, Su ve Ulaşım Sistemleri İçin Mevcut Altyapı

Akıllı şehir altyapısı son derece özel bir konudur. Bir şehrin altyapısı, diğerlerinin yanı sıra, konut, sanitasyon, su temini ve kanalizasyon, elektrik güç kaynağı ve dağıtımı, ulaşım, atık yönetimi ve iletişimden oluşur. Akıllı şehir altyapısı, daha iyi bir performans elde etmek için kullanıcı talepleri ve diğer altyapı dahil olmak üzere çevresindeki değişikliklere akıllıca yanıt verme yeteneğiyle kendisini geleneksel kentsel altyapıdan ayırır. Akıllı Şehir Altyapısı, akıllı bir şehirle ilgili altı ana temanın tümüne temel sağlar. Akıllı şehir, yani akıllı mobilite, akıllı ekonomi, akıllı yaşam, akıllı yönetişim, akıllı insanlar ve akıllı çevre. Ancak akıllı altyapı bileşenleri, son derece bağlama özeldir ve doğaları, şehirlerin gelişmişlik düzeyine ve ayrıca belirli gelişimsel zorluklara göre belirlenir.

Gelişmekte olan bir ülkedeki bir şehir için acil ihtiyaç, artan şehirleşme hızını karşılamak için yeterli kentsel altyapıyı sağlamaktır. Bu nedenle, bu altyapı taleplerinin karşılanması sürecinde, Afrika ve akıllı şehirler üzerine yakın zamanda yapılan bir araştırmanın gösterdiği gibi, akıllı altyapı uygulamaları bu şehirlerin sıçrama yapması için bir yol sağlar. Ayrıca, bu akıllı altyapı uygulamaları, verimliliği ve kaynakların daha iyi yönetimini teşvik edecek yeni yenilikler için temeller sağlama potansiyeline sahiptir. Örneğin, yeni akıllı mobilite altyapısı tarafından üretilen veriler faydalı olabilir. Ulaşım ağlarını yeniden tasarlamanın yanı sıra yeni akıllı mobilite uygulamaları oluşturmaya yönelik bilgiler.

Gelişmiş ülkelerde zorluk, maliyet, alan ve diğer hususlar nedeniyle terk edilemeyecek eski altyapı sistemlerini sürdürmektir. Burada akıllı altyapı uygulamaları, bu mevcut eski altyapı kaynaklarının optimum kullanımını kolaylaştırmaya ve bu kaynakların operasyonlarının izlenmesine daha fazla odaklanacaktır. Örneğin, Paris’te mevcut metro ağı, devasa bir eski altyapı sistemini temsil etmektedir. Yeni gelen akıllı şehir altyapı sistemiyle birlikte şehir hem ek kapasiteye sahip olmuş, hem de yolcu gecikmeleri büyük oranda çözüme ulamıştır. Bununla birlikte, gelişmekte olan ve gelişmiş ülke bağlamlarında akıllı altyapı uygulamalarının arkasındaki temel motivasyon, toplumun sürdürülebilir kalkınma ihtiyaçlarına cevap vermeleridir. Akıllı şehir temel altyapı bileşenleri; akıllı fiziksel altyapı, akıllı mobilite ve ulaşım, akıllı enerji / akıllı şebeke, akıllı su altyapısı, akıllı atık yönetimi, akıllı sağlık hizmeti, akıllı dijital altyapı olarak sıralanabilir.

5- Genel Çözüm

Eğitim, akıllı şehirlerin vatandaşlar arasındaki endişeyi giderebilmesinin bir yoludur. Teknoloji eğitimi programlarını hazır hale getirerek, şehir yönetimleri bu projelerin içsel faydalarını daha kolay iletebilir. Akıllı şehirler misyonu için seçilen tüm şehirler aynı gelişim düzeyinde değildir. Bazıları zaten gerekli altyapıya, hizmet ve yatırım modellerine sahip. Akıllı şehir kavramı nispeten yenidir, bu yüzden pek çok zorluğu beraberinde getirir. Ancak Singapur, Dubai, Londra ve New York gibi şehirler destekleyici politikalar, daha güçlü dijital ve siber güvenlik, gelişmiş bağlantı ve daha iyi eğitim ile ilerleyen şehirlerarasında yer almaktadır. Şu anda en az bir akıllı şehir projesini benimsemiş 450’den fazla şehir olduğu bilinmektedir ve büyük kuruluşların platformları bilinen bu zorluklar için uçtan uca çözümler sunmaktadır. Bu ortaklıklar, şehir yetkililerinin ve proje ortaklarının akıllı projeler geliştirmek için birlikte çalışmaya hazır olduklarını göstermektedir. Benzer şekilde, ileriki yıllarda diğer şehirlerde daha hızlı bir büyüme görmeyi beklemek yanlış olmayacaktır.