2021’in En İyi 5 Robot Teknoloji Trendi

Robotik alanı insan işçiler için oldukça zor olan veya tehlikeli görevlerin yanı sıra tamamlanması, yüksek düzeyde hassasiyet gerektiren görevleri üstlenir. Bu tutarlılık imalat sektörünü başka şekillerde dönüştürmektedir. Endüstriyel robotların yıllık kurulumları on yıl içinde üç kattan fazla artarak dünyanın dört bir yanındaki fabrikalarda 381 bin adede ulaşmış durumdadır. Uluslararası Robotik Federasyonu, dünya çapında endüstrileri şekillendiren ilk 5 trendi belirtmiştir.

İlgili içerik: Bir Bakışta A’dan Z’ye Robot Teknolojileri

Robotlar Yeni Numaralar Öğreniyor

Robotik ve otomasyon sistemlerini kullanma olasılığı en yüksek sektörler arasında tüketici/perakende, sağlık, otomotiv ve elektronik yer almaktadır. Bu sektörler muhtemelen robotiği yapay zeka (AI) ile yakından kullanacak. Tüm yeni alanların, robotik eğitimi ve robotik eğitiminde daha fazla insanın becerilerini geliştirmesi gerektirecektir. Görme ve diğer algılama sistemleriyle birlikte yapay zeka yazılımı, robotların zor görevlerin üstesinden gelmesine olanak tanımaktadır. Böyle bir görev, geçmişte yalnızca bir insan eli için mümkün olan çöp kutusu toplamadır. Yeni nesil robotların kurulumu ve programlanması daha kolaydır ve anında sistemlere bağlanabilirler. İletişim protokollerindeki gelişmeler, robotları sorunsuz bir şekilde otomasyona ve Endüstri 4.0 stratejilerine entegre etmiştir. Aktüatörleri, sensörleri, görüntü sistemlerini ve gelişmiş yazılımları kullanarak, çalıştıkları sırada çevrelerinden veri toplayım analiz etmekte ve yapılan iyileştirmelerle gerçek zamanlı olarak yanıt verebilmektedirler. Yapay zeka/makine öğrenimi için kullanılan algoritmalar, robot görevlerini yerine getirip daha fazla bilgi topladıkça daha verimli hale gelir. Yapay zeka donanımlı robotlar, fabrikalarda malzeme taşımak, ekipmanı temizlemek ve envanteri yönetmek için zaten kullanılmakta ve her geçen gün gelişmektedir.

Kendi kendini iyileştirme teknolojilerindeki ilerlemeler, robotların kendi üzerlerinde basit onarımlar yapmalarını sağlar. Avrupa’daki bir araştırma ekibi, yapılarındaki hasarı algılayan ve bir insan tamircisine ihtiyaç duymadan onları onarım yapmaya teşvik eden gömülü sensör liflerine sahip esnek plastiklerden yapılmış robotlar geliştirmiştir. Robotlarla ilgili haber ve bilgi paylaşan kurumların belirttiğine göre; bu robotlar hasarlı yerde daha sonra yeni bağlar da oluşturabilmekte, konuma ve hasarın boyutuna bağlı olarak kendilerini birkaç dakika, maksimum bir hafta içerisinde onarabilmektedir.

Robotlar Akıllı Fabrikalarda Çalışıyor

Endüstriyel robotların üretim ve endüstriyel tesislerde kullanımı hızla gelişmeye devam etmektedir. Bu büyüme, büyük ölçüde, özellikle malzeme taşıma görevlerinde ortaya çıkan beceri boşluğunu gidermek için robotları kullanmayı planlayan üreticiler tarafından yönlendirilmektedir.  Otomotiv endüstrisi, 100 yılı aşkın bir süredir geleneksel otomobil üretimine hakim olan montaj hatları boyunca endüstriyel robotları kullanan akıllı fabrika çözümlerine öncülük etmiştir. Gelecek, robotların ve otonom güdümlü araçların – veya daha doğrusu otonom mobil robotların (AMR’ler) ağ bağlantılı etkileşimine aittir. En son navigasyon teknolojisiyle donatılmış bu mobil robotlar, geleneksel üretim hatlarına kıyasla çok daha esnektir. Araba gövdeleri sürücüsüz taşıma sistemleriyle taşınır. Montaj hattı akışından ayrılabilirler ve ayrı ayrı donatılmış varyantların monte edilebileceği montaj istasyonlarına yönlendirilebilirler. Modeller tamamen değiştirildiğinde, tüm üretim hattını sökmek yerine sadece robotları ve mobil robotları yeniden programlamak gerekir. İnsan-robot işbirliği iş istasyonlarının entegrasyonu ivme kazanırken, robot tedarikçileri robotların insanlarla el ele çalıştığını bildirmektedir. İşbirlikçi robotlar, güvenlik bariyerlerine ihtiyaç duymadan insan işçilerle birlikte güvenli bir şekilde çalışmak üzere tasarlanmıştır. Gelişmiş sensörler, yazılımlar ve kol donanımının sonu, çalışma ortamlarındaki herhangi bir değişikliği hızlı bir şekilde algılamalarına ve güvenli bir şekilde yanıt vermelerine olanak tanır. Araştırmacılar, kısmen kullanımı kolay programlanabilir yazılım sayesinde, 2025 yılına kadar en fazla büyüyecek robotik segmentinin bu robotlar olduğunu belirtmektedir.

Robotlar Yeni Pazarlara Giriyor

Artan talep nedeniyle robotik alanında çok sayıda yatırım kaydedilmiştir. Uluslararası Robotik Federasyonu’nun Dünya Robotik raporuna göre, yeni otomobil üretim kapasitelerine yapılan yatırımların ve endüstriyel alanların modernizasyonunun robotlara olan talebi artırdığını belirtmiştir. Enerji verimli tahrik sistemlerinin geliştirilmesi ve tüm büyük otomobil pazarlarındaki yüksek rekabet gibi faktörler, gelişmekte olan büyük ekonomilerde yatırımları mümkün kılmıştır. Otomotiv endüstrisi, dünya genelinde endüstriyel robotlara yapılan önemli yatırımlar nedeniyle endüstriyel robotların en kritik uygulamalarından biri olarak kabul edilmektedir. Servis robotiğinin bu gelişmeler sonucu önemli bir büyümeye tanık olması beklenmektedir. Araştırma kurumlarına göre, ölümcül olmayan mesleki yaralanma ve hastalıkların en fazla olduğu Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en tehlikeli endüstriyel işlere sağlık çalışanları sahiptir. Bu durum robotik sektörüne alan açmıştır. Yaklaşık 6.000 cerrahi robotun dünya çapında bir milyon ameliyat gerçekleştirdiği tahmin edilmektedir. Artan tıbbi robot sistemleri destekli ameliyatlar, pazardaki ürün inovasyon oranını daha da artırmaktadır.

Bağlantı alanındaki atılımlar, yiyecek ve içecek, tekstil, ahşap ürünleri ve plastik gibi otomasyona yeni dönüşen imalat sektörlerinde robotun benimsenmesinin artmasına katkıda bulunmaktadır. Devam eden dijital dönüşüm, tamamen yeni iş modellerine yol açacaktır, çünkü üreticiler her zamankinden daha kolay çeşitlendirilebilmektedir. Akıllı fabrikada, farklı ürünler aynı ekipmanla sonradan monte edilmektedir. Bu yerlerde geleneksel üretim hattı ise artık mevcut değildir.

Robotlar Karbon Ayak İzini Azaltıyor

Yapay zeka (AI) destekli uygulamalarla birleştirilmiş robotik teknoloji, politika yapıcılara, üreticilere ve ana sektör paydaşlarına karbon ayak izlerini yönetmelerine ve hatta azaltmalarına yardımcı olmak için birlikte çalışmaktadır.

Modern robot teknolojisine yapılan yatırımlar da daha küçük karbon ayak izine duyulan gereksinimden kaynaklanmaktadır. Modern robotlar enerji açısından verimlidir, dolayısıyla üretimin enerji tüketimini doğrudan azaltır. Daha yüksek hassasiyet sayesinde, aynı zamanda daha az ret ve standart altı mal üretirler, bu da kaynak girdisinin çıktıya oranı üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Ayrıca robotlar, fotovoltaik veya hidrojen yakıt hücreleri gibi yenilenebilir enerji ekipmanlarının düşük maliyetli üretimine yardımcı olmaktadırlar. Şiddetli iklim değişikliği ve artan sera gazı emisyonları tarafından sürekli tehdit edilen bir dünyada faaliyet gösteren kilit paydaşlar, bu zararlı etkileri azaltmak ve endüstrilerinin ileriye dönük olarak ayakta kalmasını sağlamak için tüm sektörlerin bu teknolojiden yararlanmaları beklenmektedir.

Robotlar Tedarik Zincirlerinin Güvenliğini Sağlamaya Yardımcı Oluyor

Tedarik zinciri robotiği, üretim ve dağıtım zincirini geliştirmek ve yenilemek için otonom robotların kullanılmasını içermektedir. Robotlar, takip, paketleme ve al ve yerleştir dahil olmak üzere tedarik zinciri içinde çok çeşitli farklı görevler için kullanılabilmektedir Küreselleşen tedarik zincirlerinin zayıflığı oldukça görünür durumdadır artık. Üreticiler, arzı tamamen farklı bir bakış açısıyla yeniden düşünme fırsatına sahiptirler. Verimlilik otomasyon yoluyla dengelendiğinde, üreticiler artan bir esnekliğe sahip olmaktadırlar. Bu esneklik ve avantajları Avrupa Birliği, Kuzey Amerika, Japonya veya Kore Cumhuriyeti gibi yüksek ücretli ülkelerde her zaman bulunmamaktadır. Robotik otomasyon üretkenlik, esneklik ve güvenlik sunmaktadır. Daha fazla üretici, endüstriyel robotlarını operasyonları için tam ihtiyaçları karşılayacak şekilde özelleştirmektedir. Altı eksenli robotlar, daha geniş bir çalışma alanına sahip oldukları ve çok çeşitli üretim uygulamalarını ele alacak şekilde özelleştirilebildikleri için tercih edilmektedir. Görevleri çerçevesinde üzerlerine hareketleriyle entegre olan kameralar yerleştirilerek daha da geliştirilebilmektedirler. Robotların tedarik zincirini hareket ettirme konusunda uzun bir geçmişi vardır. Aslında, dünyanın ilk endüstriyel robotlarından biri, yalnızca nesneleri bir yerden diğerine aktarmak amacıyla yaratılmıştır. Bugün, ürünlerin bir depoda taşınması gibi tedarik zinciri için hayati önem taşıyan çoğu görev, standart olarak robotlara dayanmaktadır.

Uzmanlar robot teknolojilerindeki ilerlemelerin, robotun benimsenmesine katkıda bulunacağını belirtmektedir. Robotik kullanımı her geçen gün yerleşik uygulamanın ötesinde hızlanmaktadır.