Home Listings REMS: Enerji Yönetim Platformu

REMS: Enerji Yönetim Platformu

REMS (Ratio Energy Management System), gelişmiş bir enerji yönetim platformudur. Bu platformda:

# Enerji şirketlerinin (dağıtım, iletim, üretim) varlıkları, operasyonel süreçleri ve enerjinin şebekedeki akışı 2 boyutlu ve 3 boyutlu CBS altyapısı üzerinde takip edilebilir, 

# Protokol bağımsız olarak farklı IoT modüllerinden gelen veriler işlenebilir, 

# İşlenen veriler üzerinde optimizasyon ve makine öğrenmesi çözümleri entegre edilebilir. 


Böylece normal şartlarda her biri ayrı bir süreç ve çalışma gerektiren ve aşağıda örnekleri verilen gelişmiş uygulamalar mevcut duruma kıyasla 2.5 kat daha hızlı geliştirilip kullanılabilir hale gelir. 

Arıza tahmini ve kestirimci bakım 

Yeni yatırım (ör: depolama tesisi) etki analizi ve simülasyonları

Bölgesel enerji metrikleri (topoloji, birim enerji maliyeti, güç faktörü, ortalama yük vb.) harita üzerinde takibi ve optimizasyonu 

Servis ekipleri otomatik iş emri atama, rota ve servis süreç optimizasyonu ve takibi

Şarj istasyonu optimum yerleştirme ve şebeke etki analizi

Abone dağılımları ve abone elektrik kullanım verileri görselleştirmesi


Dağıtım ve İletim Şirketleri için REMS:

REMS platformu dağıtım şirketleri için bir gelişmiş dağıtım yönetim sistemi (ADMS) ve dağıtık enerji yönetim sistemi (DERMS) olarak kullanılabileceği gibi, üretim şirketleri için de yenilenebilir enerji ticareti, yeşil enerji sertifika işlemleri, santral izleme ve yönetimi, piyasa teklif optimizasyonu gibi işlemlerin tek bir platform üzerinden yönetimi için kullanılabilir. 


REMS ve REMS üzerinde entegre olarak çalışabilen: FLISR (arıza yönetimi), Volt/Volt-Var Optimizasyonu ve Dağıtık Enerji Yönetimi (DERMS) gibi modüllerin tamamının kurulumu ile dağıtım şirketlerinde:


%33 opex düşüşü

%30 SAIDI düşüşü

%8 operasyonel sürelerde kısalma


sağlar.


Üretim Şirketleri için REMS:


Üretim şirketleri REMS fonksiyonlarını, hava durumu, elektrik piyasa verileri, santral üretim verileri ve emtia (kömür, doğalgaz vb.) maliyet verilerini takip etmek ve tahminlemek için kullanabilir. Aynı zamanda farklı enreji varlıklarının tek bir portfolyoda teklif yönetimini gerçekleştirebilir. Böylece:


MWH başına %3-8 arası ciro artışı

Kapasite Faktöründe %1-3 arası artış

İş Gücü Veriminde %30 artış

Ceza Maliyetlerinde %15 düşüş


faydalar elde edebilir.


REMS sahip olduğu:

# Düzenlenebilir dashboard

# Sürükle bırak yapay-zeka programlama grafik arayüzü

# Sorgu platformu

# 2 ve 3 Boyutlu CBS Motoru

# Büyük veri desteği 

# Yöneylem optimizasyon algoritmaları desteği


bileşenleri sayesinde son kullanıcılar için esnek ve kullanışlı bir çözüm sağlamaktadır.


Company:

More from this company

CitySuite - Akıllı Şehir Yönetim Platformu

GlobalIoT: Varlık Yönetim Platformu

Ratio Spectator GIS

For a better quality visual experience, place the device in a horizontal position.
On mobile devices, you can add this page to your home screen and see it in full screen.