Home Listings GlobalIoT: Varlık Yönetim Platformu

GlobalIoT: Varlık Yönetim Platformu

GlobalIoT kurumların sahip olduğu tüm veriler, IoT cihazları ve varlık bilgilerini tek bir entegre sistemden yönetmeyi sağlayan bir büyük veri platformudur.


  • Protokol agnostik platform (MQTT, Stomp, http...)
  • Data şema yönetimi
  • IoT Veri Akış Yönetimi
  • Varolan tüm veri sistemleri (ERP, SAP, GIS vb.) entegrasyon kabiliyeti
  • Dağıtık mimari
  • Düzenlenebilir dashboard
  • Hızlı ve paralel veri işleme


GlobalIoT veriye dayalı karar almayı gerektiren t,m sektörlerde kullanıabilir esnek bir yazılım altyapısına sahiptir. Veri kaynağı 3.parti verilerden (hava durumu vb.) endüstriyel IoT cihazlarına kadar herşey olabilir. 

Company:

More from this company

REMS: Enerji Yönetim Platformu

CitySuite - Akıllı Şehir Yönetim Platformu

Ratio Spectator GIS

For a better quality visual experience, place the device in a horizontal position.
On mobile devices, you can add this page to your home screen and see it in full screen.